Sign In

Onze school biedt onderwijs en zorg aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar die op het
gebied van werkhouding, sociaal- emotionele ontwikkeling en/of gedrag een intensievere
ondersteuningsbehoefte hebben waardoor zij onvoldoende kunnen profiteren van het
onderwijs op een reguliere school.
De Gerhardschool heeft expertise opgebouwd in de begeleiding van kinderen met
onderwijsbelemmeringen, leerproblemen en gedragsproblemen. Veel leerlingen hebben in
het verleden veel meegemaakt. Bijna altijd is er sprake van ‘complexe’ problematiek.

Locatie