Sign In

Heeft u een levensbedreigende en/of ongeneeslijke ziekte en nog maar kort te leven?
Vind, samen met uw naasten, rust, zorg en comfort in Laurens Cadenza Zuid. U krijgt
diverse vormen van zorg en ondersteuning op het gebied van palliatieve zorg. Cadenza
Zuid is een ruim opgezet gebouw met veel glas, waardoor er veel contact is met de
omgeving. De kleinschaligheid zorgt voor een huiselijke sfeer. Teams van ervaren
medewerkers, gespecialiseerde artsen en betrokken vrijwilligers bieden er professionele
zorg.

Locatie