Sign In

Stichting PUSH zet zich in voor het zich goed voelen van inwoners in hun omgeving.
Daarbij gaan we uit van hun eigen kracht. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn
participatie, het ontwikkelen van en gebruiken van talenten, verantwoordelijkheid nemen,
zelfstandig kunnen zijn, zorgen voor elkaar, initiatieven durven nemen en het ontstaan van
sociale samenhang.

Dit doen we door onder andere bewoners te ondersteunen, vrijwilligers te zoeken en te
matchen, mensen samen te laten bewegen, mensen te ondersteunen bij de opvoeding van
hun kinderen en het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen.

We doen dit al meer dan 30 jaar en gebruiken onze ervaring en kennis door in te spelen
op specifieke vragen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Locatie