Sign In

Visie van de school:

“Wij streven binnen de Shri Saraswatie school naar krachtig onderwijs. Krachtig onderwijs
definiëren we als een lerende en onderzoekende school, die planmatig en doelgericht werkt
aan het maximaliseren van de leerresultaten van onze leerlingen”

Locatie