Sign In

We gaan uit van de eigenheid en het unieke van iedereen! Dit wordt gewaardeerd,
gerespecteerd en gestimuleerd. In een uitdagende en veilige leeromgeving wordt ieder
kind uitgenodigd om zoveel als mogelijk op onderzoek uit te gaan en een antwoord te
vinden op zijn persoonlijke en maatschappelijke ‘leervragen’. Hierbij wordt een groot
beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het kind. Waarbij
begeleiders inspireren, instrueren, stimuleren, controleren en helpen.

Locatie