Sign In

Wij weten met onze jarenlange ervaring als geen ander dat het belangrijk is een
betrouwbaar adres voor kinderopvang te zijn. Voor u als ouders, maar meer nog voor uw
kind(eren). De opvang moet een plaats zijn waar ze zich veilig en geborgen voelen. Wij
zullen er alles aan doen uw kind die plaats te bieden. De kleinschaligheid van onze
opvang is daarin een belangrijke factor! Elk kind is leergierig op zijn of haar eigen manier.
Die leergierigheid willen wij stimuleren.

Samen met uw kind zullen we op een speelse manier op ontdekkingstocht gaan, in onze
gesprekjes, materialen en natuurlijk vooral de onderwerpen die het kind zelf aandraagt.
Onze opvang is flexibel. Dat houdt in dat wij graag met u als ouders meedenken over de
mate waarin u opvang nodig hebt. We betrekken u daarnaast graag bij alles wat plaatsvindt
binnen onze opvang door middel van onder andere onze Bitcare app.

Locatie