Sign In

 

De Eevliet verzorgt eigentijds onderwijs volgens de principes van het
onderwijsinnovatieprogramma SlimFit. De fundering van ons eigentijdse onderwijs is
gebouwd op de hieronder beschreven waarden, normen, kwaliteiten en uitdagingen.

Optimistisch

Via kwalitatief goed onderwijs zorgen wij voor een optimale ontwikkeling van kinderen.
Vanuit de openbare grondslag van de school ontwikkelen kinderen een houding, en bezitten
ze vaardigheden en kennis waarmee ze vol zelfvertrouwen de toekomst in gaan. We
bereiken dit vanuit een positieve benadering naar de kinderen toe.

Persoonlijk

Wij bieden onderwijs dat aansluit op de onderwijsbehoeften van kinderen door vanuit
leerlijnen te werken. We zorgen voor een breed en toekomstgericht onderwijsaanbod met
aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden.

Respectvol

Wij zijn respectvol naar elkaar, ongeacht afkomst en geloofsovertuiging. Samen zorgen we
ervoor dat iedereen tot ontwikkeling komt. Onderwijs is interactie. Wij leren onze leerlingen
voor zichzelf en anderen op te komen en belangstelling te hebben voor elkaar.

Zelfstandig

Kinderen kunnen goed samenwerken en zijn zelfstandig. Ze leren keuzes maken, dragen
verantwoordelijkheid over hun eigen leerproces, waarin taakaanpak, werkhouding en
plannen zeer belangrijk zijn. De leeropbrengsten liggen op of boven het landelijk
gemiddelde.

Locatie