Sign In

De Lindelaer is een kleinschalig wooninitiatief voor ouderen met dementie in Maarn. Wij
bieden particuliere zorg, die op basis van vergoeding uit het PGB (Persoonsgebonden
Budget) gefinancierd wordt. In de Lindelaer vindt u een veilige woonomgeving waarin een
bewoner met dementie zich thuis kan voelen en zelf kan bepalen hoe de invulling van de
dag eruit zal zien. Betrokken en professionele medewerkers en vrijwilligers zorgen voor
dagelijks wisselende activiteiten, die aansluiten op de beleving en interesses van de
bewoner. De dagelijkse gang van zaken dient als leidraad voor de activiteiten van de dag.

Locatie