Sign In

 

Kringloopwinkel Deuroe Veuroe is onderdeel van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie en
werkt uitsluitend met vrijwilligers. Daardoor kan de omzet van de kringloopwinkel ook
weer geheel besteed worden aan diverse projecten van Nieuwleusen Synergie.
Nieuwleusen Synergie heeft als doelstelling om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en
betaalbaar) te houden voor iedereen. Dit willen we bereiken door veel meer in het dorp
zelf te doen. In de oprichtingsakte uit 2012 hebben we dit verwoord als “Het (doen)
ontwikkelen en (doen) exploiteren van een zelfvoorzienend Nieuwleusen voor een leefbare
toekomst met gebruikmaking van duurzame energie en technieken”.

Locatie