Sign In

 

De Langewieke is een open, gastvrije, katholieke school waar onderwijs wordt gegeven
aan kinderen van 4 tot 12 jaar. We willen dat iedereen zich welkom voelt en bieden een
veilige omgeving met rust, structuur en overzicht. De Langewieke is een sfeervolle school
waar samen plezier maken, samen hard werken en samen vieren belangrijk zijn. Vanuit
vertrouwen en veiligheid helpen wij onze leerlingen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

We verzorgen kwalitatief goed onderwijs waarbij we aandacht hebben voor verschillen in
mogelijkheden en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We streven naar goede
resultaten, passend bij de kwaliteiten van ieder kind.

We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf met alle kwaliteiten en talenten goed leren
kennen, zodat ze hun talent nu en in de toekomst in kunnen zetten en daardoor
gemotiveerd en vol energie kunnen leren en werken.

Door het ontwikkelen van zowel kennis als vaardigheden en het bevorderen van zelfinzicht
en een nieuwsgierige en kritische onderzoekende houding leggen wij een basis om onze
leerlingen in de toekomst verantwoorde keuzes te kunnen laten maken.

Het team van De Langewieke is betrokken en energiek en straalt dat uit naar leerlingen en
ouders. We werken actief samen met ouders en leerlingen met als doel het beste
onderwijs te bieden aan onze leerlingen. In een professionele, veilige en prettige
werkomgeving blijven we ons professioneel ontwikkelen en verbeteren. Samen werken =
Samen leren.

Locatie