Sign In

De Compaan is een school met katholieke grondslag. De naam ‘Compaan’ is een
afgeleide van Compagnon: kompel of partner, Cum Panis (Latijn: samen brood eten).
Daarmee verwijst de naam naar de christelijke traditie: Wie dorst had, gaf hij te drinken,
wie honger had, volop te eten (Ps. 107,9). Hierin klinken waarden door als
gemeenschapszin, verbondenheid en samen delen, die leidend zijn voor ons pedagogisch
klimaat.
Want wij vinden het belangrijk om vanuit respect en betrokkenheid met elkaar om
te gaan, samen te werken, te spelen en te leren. Dat doen we met zorg en aandacht voor
elkaar, zodat ieder zich op onze school veilig en betrokken voelt.

Locatie