Sign In

Acht Staten ligt in Wormerveer, middenin een woonwijk, vlakbij het NS-station en het
Wilhelminapark. Acht Staten biedt langdurige verzorging aan ouderen. Ook is er ruimte
voor ouderen die tijdelijk zorg nodig hebben. Aan Acht Staten grenzen zorgwoningen die
via woningcorporatie Parteon worden verhuurd.

Dagelijks zijn er activiteiten voor bewoners en ouderen uit de buurt. Denk aan
muziekuitvoeringen, filmmiddagen, uitjes en computerlessen. Ook kunnen bewoners
schilderen, biljarten of naar yoga. In Acht Staten vindt u een restaurant, bibliotheek, winkel,
kapsalon, pedicure/manicure en schoonheidsspecialist.

Bewoners krijgen zorg van het team helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. Op
verwijzing kunnen bewoners terecht bij de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de geestelijk
verzorger, de psycholoog en psychomotorisch therapeut. Bij verpleeghuiszorg is de
specialist ouderengeneeskunde verantwoordelijk voor de medische zorg van bewoners.
Zo nodig is er specialistische zorg aanwezig, bijvoorbeeld bij reuma, diabetes,
COPD/astma of kanker.

Locatie