Sign In

Jos Slippens Vleeswaren B.V. streeft ernaar om door te groeien naar één van de kwalitatief
beste vleeswarenproducenten.

Door gebruik te maken van verduurzaamd vlees, allergeen reductie en verminderde
additieven draagt Jos Slippens Vleeswaren B.V. bij aan een verantwoord product voor mens,
dier en milieu.

Om de continuïteit van de organisatie te borgen worden deze in de volgende kernwaarden
door Jos Slippens Vleeswaren B.V. uitgedragen:

Authentiek
Betrokken
Betrouwbaar
Resultaatgericht
Persoonlijke aandacht

Locatie