Sign In

Bij Fantasieland worden kinderen in een verticale groep opgevangen. Een voordeel van
een verticale groep is continuïteit; kinderen hebben langer de tijd aan elkaar en aan
pedagogisch medewerker te wennen.

Kinderen van verschillende leeftijd kunnen goed van elkaar leren. De jongste kinderen
leren bijvoorbeeld van de oudsten en de oudste kinderen leren rekening te houden met de
jongsten. Zo ontwikkelen zij hun zorgzaamheid en een liefdevolle omgang. Het naar het
toilet gaan van de oudste, stimuleert de jongste dit ook te doen. In een verticale groep
kunnen kinderen zich aan elkaar optrekken en nemen ze gedragsregels over zoals
handen wassen en opruimen.

Locatie