Sign In

De missie van Gezondheidscentrum Saendelft luidt:

“In verbondenheid met elkaar, met de wijk en met de patiënt dienen wij vol warmte,
hartelijkheid en respect de behoeften van de patiënt, met als resultaat dat onze gezamenlijke
zorg aantoonbaar meerwaarde heeft.”

De missie omvat de kernwaarden, die we eind 2011 in een open benadering met een brede
vertegenwoordiging van medewerkers/professionals/disciplines kozen: Warmte &
Hartelijkheid , Respectvol, Verbondenheid, Meerwaarde .
De kernwaarden geven kleur aan onze samenwerking, onze visie en onze plannen. Onze
missie bindt ons.

Locatie