Sign In

In een ver verleden zijn enkele leden van onze vereniging begonnen de Oirschotse
bedrijven te vragen of zij een bijdrage wilden leveren aan het voortbestaan van “de
voetbalclub”. Dit alles ging toen gewoon nog met kwitantiebonnetjes en in goed
vertrouwen, zoals dat nu ook nog het geval is. Deze mensen hebben echter toen al de
basis gelegd voor wat de sponsoring nu is. Enkele jaren geleden is, als gevolg hierop, de
“sponsorcommissie” in het leven is geroepen om het sponsor-gebeuren binnen de
vereniging een professioneler karakter te geven.

Locatie