Sign In

Lindhout schilder – vastgoedonderhoud

Norbartlaan 6, 4702 AX Roosendaal

Het is belangrijk om te weten waar Lindhout voor staat. Wie zijn wij, wat doen wij en wat
zijn onze kernwaarden. Dit hebben we omschreven in onderstaande missie: ‘’Wij willen
een toonaangevende sterkte betrouwbare partner zijn voor duurzaam en resultaatgericht
onderhoud, waarbij wij kwaliteit, continuïteit en kwantiteit waarborgen, tegen een
marktconforme prijs; het ontzorgen van onze klanten staat hierbij centraal’’. Daarnaast is
het van groot belang dat iedereen – binnen en buiten het bedrijf – weet waar Lindhout
schilder – vastgoedonderhoud nu en in de komende jaren voor gaat.

Deze algemene voorstelling van de toekomst hebben we vastgelegd in onze visie: ‘’Het
ontwikkelen van onderhoudsconcepten waarmee opdrachtgevers volledige controle krijgen
over hun vastgoed op de lange termijn’’. Speerpunten hierbij zijn: Klantwaarde, Kwaliteit,
Ketensamenwerking, Innovatie vanuit de mens, Vernieuwing & Duurzaamheid.

In de afgelopen periode hebben met name de klantwaarde en ketensamenwerking zich
binnen Lindhout nadrukkelijker ontwikkeld.

Het begrip klantwaarde is een ruim begrip en kan als volgt omschreven worden: Lindhout
moet zich continue verdiepen in de (veranderende ) wensen en behoeften van de klant.
Enkel hierdoor zullen wij erin slagen onze klanten te begrijpen en onze dienstverlening
hierop aan te passen.

Ketensamenwerking Ketensamenwerking gaat over samenwerking binnen en tussen
opeenvolgende schakels in een proceskolom, in ons geval de onderhoudskolom. Dus van
opdrachtgever tot aan de klant. Samenwerken aan kwaliteit en klantwaarde. Kenmerken
ketensamenwerking: Alle partners zijn betrokken bij het gehele proces, alle partijen
worden beoordeeld op kwaliteit, tijd en geld & er is een openheid en duidelijkheid binnen
en tussen de partijen.

Locatie