Sign In

De mensheid maakt steeds grotere objecten. Onze samenleving kan niet meer zonder
bruggen, schepen, booreilanden, raffinaderijen en andere complexe constructies. Zonder
aandacht voor kwaliteit en veiligheid kunnen deze objecten een bedreiging vormen voor
mens en milieu. Het vaststellen van de integriteit van het materiaal en de bescherming
tegen corrosie zijn daarom van cruciaal belang. MME Group is uw partner om dit te
realiseren.

Onze oplossingen helpen u de integriteit en winstgevendheid van activa en producten
gedurende hun gehele levenscyclus te waarborgen. Zo helpen we de levens van degenen
die bij hen betrokken zijn te beschermen.

Kijk op onze website hoe wij in u branche ‘a longer life’ kunnen toepassen.

Locatie