Sign In

De Uitwijk is een gemeenschapshuis waar verenigingen en particulieren ruimten kunnen
huren voor het uitoefenen van hun evenementen, het houden van vergaderingen, feesten,
groepsbijeenkomsten en waarvoor tevens een inloop voor buurtbewoners.

Voor feesten vragen wij personeelskosten en het verplicht afnemen van onze consumpties.

Ook stimuleren wij het organiseren van nieuwe activiteiten en cursussen.

Locatie