Sign In

Clinical Trial Center Maastricht

Oxfordlaan 70, 6229 EV Maastricht

 

 

Clinical Trial Center Maastricht (CTCM) is een professionele ondersteuner van
mensgebonden onderzoek. Samen met haar partners zorgt CTCM ervoor dat het onderzoek
wordt uitgevoerd conform de geldende wet- en regelgeving en dat de kwaliteit is geborgd.
Naar behoefte van de klant biedt CTCM tevens op maat (personele) ondersteuning, om zo
gezamenlijk een waardevol wetenschappelijk resultaat na te streven. CTCM kan als partner
fungeren voor een individuele onderzoeker, onderzoeksinstelling of firma op het gebied van
mensgebonden onderzoek.

Tevens is CTCM, als trialbureau van het Maastricht Universitair Medisch Centrum
(MUMC+), het startpunt voor ieder onderzoek in het MUMC+ en de contractpartner voor
extern gefinancierd onderzoek. CTCM is een dochteronderneming van het MUMC+.

Locatie