Sign In

Moeder kind huis Kracht wil (aanstaande) jonge moeders die in de knel zitten, perspectief
bieden op een gezonde toekomst, waarin zij zoveel als mogelijk zelfstandig hun kinderen
opvoeden en verzorgen, zodat ook hun kinderen een betere toekomst tegemoet zien.

Locatie