Sign In

 

Het Bibihuis richt zich op kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Het Bibihuis staat voor zowel
24-uursopvang als voor opvang en verblijf gedurende de weekenden en vakanties. Het
streven is om de kinderen een warm, gezellig, geborgen en veilig leefklimaat te bieden. Dit
betekent dat er een gezinssfeer wordt gecreëerd in huis. Een bloemetje op tafel, kaarsjes
aan en een scala aan huisdieren. Net zoals andere kinderen dat ook hebben en waar
ieder kind, naar onze mening, recht op heeft! In het Bibihuis wordt echter ook de nodige
structuur en begrenzing geboden. Tevens is een consequente en duidelijke benadering
voor deze kinderen van groot belang Naast het bieden van een leefklimaat waarin de
kinderen weer de kans gaan krijgen zich te ontplooien wordt er specifieke hulpverlening
geboden, gericht op de problematiek van het kind. Het uiteindelijke doel is om de kinderen
te laten uitgroeien tot stabiele volwassenen die in staat zijn te genieten van hetgeen het
leven hen te bieden heeft.

Locatie