Sign In

 

Welkom bij De Lommse Vennen! De Lommse Vennen biedt dagbesteding aan
verschillende doelgroepen; mensen met gedragsproblemen/stoornissen
(ASS,ADD,ADHD,ODD), mensen met een verstandelijke en/of geestelijke beperking, NAH
en mensen met de diagnose (jong) dementie.

De cliënt staat centraal. Niet denken in maren en bezwaren, maar kijken naar de wens en
mogelijkheden van de cliënt. De cliënt ruimte geven voor ontplooiing en groei van
eigenwaarde creëren. Er voor waken dat men niet in een sociaal isolement raakt en/of
overvraagd wordt.

Wij werken eigenzinnig, die onvoorwaardelijke zorg nastreeft, wij begeleiden verschillende
doelgroepen bij problemen op gebied van werken en/of vrije tijd. Ons doel is deze mensen
een menswaardig, zinvolle en respectvolle werkomgeving te bieden in een landelijke
omgeving. Cliënten het gevoel te geven zinvol bezig te zijn zodat gevoel van eigenwaarde
stijgt.

Wij zijn een team van professionals die krachtig zijn verankerd in de Nederlandse
samenleving. Vanaf deze basis bieden wij mensen een perspectief op een betekenisvol
leven. Hierbij gaan wij uit van mogelijkheden en eigenheid van de individu. Uitgaan van de
mogelijkheden van de cliënt staat daar bij centraal.

Locatie