Sign In

In 2015 is basisschool de Leeuwerik groots verbouwd. Daar de school vanaf 2015 als IKC
de Leeuwerik, een integraal kindcentrum, verder aan de weg gaat timmeren is het logo
van de school, maar ook het logo van het kindcentrum aangepast. Hierbij hoort natuurlijk
ook een nieuwe website.

We zullen dit schooljaar benutten om alle functies op elkaar af te stemmen. Van en met
elkaar werken en leren zullen centraal staan. De Leeuwerik herbergt nu kinderen en
volwassenen van nul jaar tot ouderen op vergevorderde leeftijd.

We werken nauw samen met Spelenderwijs: Het kinderdagverblijf, het peutercentrum en
de buitenschoolse opvang.

Verder ook logopedie evenals ook het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij allen gaan over
het welbevinden van uw kind.

Locatie