Sign In

Museum Stoomgemaal Winschoten

Oostereinde 4, 9672 TC Winschoten

Van de honderden stoomgemalen die ooit Nederland droog hielden, zijn er negen bewaard
gebleven. Het Museum Stoomgemaal Winschoten neemt hieronder als vijzelstoomgemaal
een unieke plaats in. Het is van de circa 120 stoomgemalen in de provincie Groningen de
enige die bewaard is gebleven. Het stoomgemaal werd in 1971 buiten werking gesteld
omdat het gemaal Hongerige Wolf haar functie overnam. Sinds 1978 is het gebouw en zijn
Machine een rijksmonument en tussen 1983 en 1988 werd het complex gerestaureerd.

De in 1983 opgerichte Stichting tot het behoud van de Groninger Stoomwerktuigen heeft het
gemaal in beheer en er een museum van gemaakt. Een groep enthousiaste vrijwilligers
zorgt nauwgezet dat dit unieke industriële erfgoed in goede staat blijft.

Locatie