Sign In

Uitgangspunt van het museum is de collectie van autobussen, die in voorbije jaren in
Nederland hun diensten hebben bewezen. Aanvankelijk met bussen uit het noorden van
het land, is de collectie uitgegroeid en heeft nationale proporties aangenomen. Niet zo gek
dat het museum zich Nationaal Bus Museum noemt.

Naast het bewaren, onderhouden en restaureren van oude bussen, wil het museum het
verhaal levend houden van het ontstaan van de eerste buslijn, de ontwikkeling van het
busbedrijf en het toeristenvervoer tot aan de huidige stand van zaken en de visies over het
toekomstige busbedrijf. Een tot de verbeelding sprekend verhaal van pioniers tot hightech
innovaties. Het museum beschikt naast bussen over een aanzienlijk depot aan
voorwerpen en een steeds maar uitdijend archief met foto’s, films en documenten.

Het Nationaal Bus Museum is er voor jong en oud. Leerzaam voor iedereen, een doe-museum
voor de jeugd en met een vleugje nostalgie voor de ouderen. Tevens verhuren wij
ook oldtimer bussen.

Locatie