Sign In

Samen Bouwzaken is een anders denkend bouwbedrijf met kennis en kunde vanaf de
initiatief fase tot en met de herontwikkeling. Het is een bedrijf die staat voor samen bouwen,
niet meer en niet minder.

Bouwen begint bij een eerste gedachte en eindigt met een herontwikkeling: dat is de keten
van de bebouwde omgeving. We kunnen en willen tijdens het gehele proces meedenken en
doen zonder dat dit afbreuk doet aan onze rendement doelstellingen.

Bouwen is niet eenvoudig, dat kunnen we alleen in een groter collectief. Wij hebben een
selecte groep architecten, adviseurs, installateurs en leveranciers waar wij mee
samenwerken. Samen met onze opdrachtgevers willen wij het realiseren. Een eerste
gedachte kan van een externe initiatiefnemer zijn maar ook van onszelf. Wij willen vanaf
het eerste moment meedenken naar een optimaal product. Omdat tijdens het bedenken van
het eindresultaat, in de primaire fase, de invloed op de uitkomst maximaal is. Hoe later we
in het proces betrokken worden hoe lastiger het wordt om invloed te hebben op kwaliteit,
optimalisatie en financiën.

Locatie