Sign In

Als je tussen de 10 en 14 jaar oud bent dan is onze school misschien iets voor jou.
Wanneer het onderwijs in groep 7 of 8 niet meer zo goed bij je past, dan zou je die laatste
twee jaren ook bij ons kunnen doen. Ook wanneer de overstap naar het voortgezet
onderwijs te groot is, kan de Simon van Hasseltschool iets voor je zijn. Je mag naar de
Simon van Hasseltschool als je vanwege leerachterstanden op taal en of rekenen niet
naar een reguliere school voor voortgezet onderwijs kunt.
Je achterstanden kunnen niet al te groot zijn. Ook kan het zijn dat je moeite hebt met
concentratie, werkhouding of taakaanpak of kan er sprake zijn van een sociaal-emotioneel
probleem. Daar helpen we je ook bij.

Locatie