Sign In

 

Midden in de prachtige Betuwe, in het dorp Kesteren, ligt zorgcentrum Anker. Het Anker is
een protestants-christelijk zorgcentrum, die haar identiteit ontleent aan de Bijbel als Gods
onfeilbaar Woord. Wij bieden professionele en liefdevolle zorg. Dit doen wij vanuit een
zorgvisie die verankerd is in het Woord van God. In ons huis spelen Bijbelse normen en
waarden een grote rol. U ziet dit bijvoorbeeld terug in de keuze voor en invulling van onze
activiteiten, in de dagelijkse bezinningsmomenten en in de liefdevolle manier waarop onze
medewerkers met bewoners omgaan.

Locatie