Sign In

 

Stichting Pionierzorg biedt ambulante en woonbegeleiding aan volwassenen met LVBproblematiek,
al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of (milde) psychiatrische
aandoeningen. Wij hebben een toelating WTZi en verlenen zorg op grond van de Wlz en
Wmo. Stichting Pionierzorg is een kleine zorginstelling met korte lijnen, doelgericht en
praktisch. De cliënt staat centraal, met de focus op diens mogelijkheden, in plaats van de
beperkingen.

Wij stemmen het zorgaanbod op de behoefte van de cliënt af en stellen
samen doelen om cliënten op weg naar een bevredigend toekomstperspectief te helpen.
In een veilige omgeving, met betekenisvolle dagbesteding, door ondersteuning in het
opdoen van kennis en ervaring en het bieden van zorg op maat. Betrokkenheid,
waardering, erkenning en plezier zijn belangrijke begrippen in onze organisatie.

Locatie