Sign In

Wij willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de
opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en
christelijk onderwijs.

We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in
Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk.

We geloven dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het
verschil te maken. We geloven dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de
meest kwetsbaren. We geloven dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met
christenen en kerkelijke gemeenten in Oost-Europa. We geloven dat het van belang is om
christenen in Oost-Europa, met bestaande christelijke netwerken, diaconaal, pastoraal en
missionair toe te rusten. We geloven dat kinderen en jongeren recht hebben op goed
onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te
bouwen aan een betere toekomst.

Locatie