Sign In

Huisartsenpraktijk Blom is een organisatie waar verschillende huisartsen nauw
samenwerken.

Werkzame huisartsen: Dhr. E.J.A. Blom, Mw. L.I. Blom – Zandbergen en Mw. V. Vonk.

U heeft als patiënt uw eigen huisartsenpraktijk waar u voor de dagelijkse huisartsenzorg
terecht kunt. Bij afwezigheid van de huisartsen van uw praktijk kunt u bij een andere
huisarts terecht voor zaken die niet kunnen wachten tot u eigen huisartsen weer terug zijn.

Locatie