Sign In

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen
is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren
komen en leerkrachten aan lesgeven. U kiest voor de Kanjertraining als u de sociale
veiligheid belangrijk vindt en een prettig schoolklimaat voor kinderen wilt stimuleren. De
training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op het basis- en
voortgezet onderwijs. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende
oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale
vaardigheden. Met Kanjertraining heeft u een duidelijke visie in handen voor kinderen,
leerkrachten en ouders, zodat zij zich op een positieve manier weten te handhaven in
sociaal stressvolle omstandigheden. Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe
samenwerking van ouders met leerkrachten. Onder het motto: wat je meemaakt is
interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We
creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de
toekomst houdbaar zijn.

De Kanjertraining is opgenomen in de database voor effectieve jeugdinterventies van het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) als effectief volgens sterke aanwijzingen. Dat is de hoogst
mogelijke erkenning. De methode kent een uitgebreid leerlingvolgsysteem (KanVAS) dat
erkend is door de Cotanen door de Onderwijsinspectiewordt gebruikt om de sociale
veiligheid bij kinderen te meten. Het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS) is gratis
voor scholen met een geldige Kanjerlicentie.

Locatie