Sign In

HBO A&A Hogeschool voor de Accountancy

Transistorstraat 7, 1322 CJ Almere

HBO A&A biedt verschillende opleidingen aan die gericht zijn op de administratieve en
financieel-economische bedrijfsvoering en de accountancy.

Naast korte opleidingen op het gebied van boekhouden, bedrijfsadministratie en
salarisadministratie, heeft HBO A&A ook opleidingen in het aanbod gericht op de erkende
graad Ad en BSc.

De deeltijd associate degree Accountancy- en bacheloropleiding Accountancy zijn beiden
door de NVAO geaccrediteerd en geregistreerd in het Centraal Register Hoger Onderwijs
(CROHO).

Verder biedt HBO A&A de theoretische opleidingen aan voor de oriëntatie Assurance en
Accountancy-MKB gericht op de accountantstitel AA.

De accountantsopleidingen van HBO A&A zijn aangewezen door de Commissie
Eindtermen Accountantsopleiding (CEA).

Locatie