Sign In

Forzsa begeleidt mensen en dienst naasten met verslavingsproblematiek. Dit kan gericht zijn
op abstinentie en herstel, als gericht zijn op voorkomen van verergering van problematiek.
Voor naasten bieden we ondersteunend contact. We kunnen een continu begeleidingstraject
aanbieden.

Locatie