Sign In

Na de eerste bijeenkomst in februari 1988 is de Wijkvereniging op 26 mei 1988 officieel
opgericht. De vereniging had toen haar onderkomen in O.B.S. de Marskramer. De wijk
Marsdijk was immers nog volop in aanbouw. Gelukkig had de Gemeente Assen toen al
financieel rekening gehouden met een nieuw wijkgebouw dat alweer enige tijd bekend
staat als de Dissel. Bij de oprichting zijn er een aantal commissies en werkgroepen
opgericht voor sport en spel, speel- en groenvoorziening, de wijkkrant, verkeer en
veiligheid en een feestcommissie.

Locatie