Sign In

 

 

Binnen onze huisartsenpraktijk zijn 3 huisartsen werkzaam met elk hun eigen
patiëntenkring.

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf
een afspraak maken. Voor afspraken bij voorkeur bellen tussen 8:00 uur en 10:30 uur.

Wij zijn tussen 10:45 uur en 11.00 uur, tussen 12:30 uur en 13:00 uur én tussen 14:45 en
15:00 uitsluitend voor spoed bereikbaar.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is
daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en
spoedeisendheid van uw klachten. De assistentes hebben, evenals de artsen, een
beroepsgeheim.

 

Locatie