Sign In

Christelijk Kindcentrum Menso Altingschool

Brinkhovenlaan 3B, 9765 BH Paterswolde

Samen met zo’n 220 leerlingen (verdeeld over 10 groepen), 17 leerkrachten, een intern
begeleider, 2 vakleerkrachten gymnastiek, een conciërge, een administratief medewerker,
een directrice en veel enthousiaste en betrokken ouders willen wij in een veilige omgeving
ontwikkelen! Al meer dan 60 jaar geven wij vanuit een Open Christelijke visie les.
De Menso Altingschool is een school waar we samen voor een veilige sfeer zorgen, waar
kinderen zichzelf ontwikkelen mét plezier. Op de Menso Altingschool beschouwen we elk
kind als een uniek persoon met allerlei mogelijkheden. Op een uitdagende en
ondersteunende manier willen we de kinderen helpen ontwikkelen en ze voorbereiden op
hun plek in de maatschappij.

Locatie